Search

Capitalul tău intelectual poate fi valorificat

Drepturile de proprietate industrială sunt transferabile prin licentă, franciză sau cesiune. Vom expune succint fiecare modalitate de transfer in parte, pentru ca tu sa stii care este cea mai convenabila pentru afacerea ta.

Licența este convenţia prin care una dintre părţi (numită licenţiator /transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat / beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială a unei mărci. Prin contractul de licenţă se atribuie beneficiarului un simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi sub un anumit control, din partea titularului mărcii și nu transferă însuşi dreptul de proprietate industrială asupra mărcii.

Franciza este una dintre operațiunile folosite pe scară largă în comerțul internațional. Se realizează forma unui contract prin care o persoană numită francizor îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală,  în scop de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei francize presupune plata unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri.

Exista doua tipuri de franciză: franciza de produs si marca sau franciza afacerii

Intr-o franciza de produs si marcă, francizatul vinde un anumit produs sub marca si emblema francizorului (de exemplu: brutarie, fabrica de conserve, etc). Cel mai important lucru pe care francizatul il obtine de la francizor este produsul pe care acesta il fabrica sau distribuie.  El nu primește sistemul de administrare a unei afaceri ca in cazul unei francize dedicata afacerii.

Franciza afacerii. denumita franciza pură, este o operațiune prin care francizorul nu vinde numai un produs sub o marca, ci vinde intreaga afacere. In business format franchising, francizorul cedeaza francizatului un format complet de afacere, care a fost elaborat si testat de el. Franciza pentru sistemul de afaceri transfera marca si celelalte semne distinctive ale companie dar si sistemul complet de functionare a unei afacerii  (manualele de operare/ghiduri), in vederea comercializarii produselor si serviciilor.

Cesiunea (vânzarea) mărcii este o altă forma de transmitere a drepturilor de proprietate asupra unei mărc și poate fi realizată pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este inregistrata (cesiune totală) sau numai pentru o parte dintre acestea (cesiune parțială),  cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Cesiunea este valabila intre parti inca de la data stabilita de parti prin contract, dar nu va fi opozabila fara de terti, decat de la data publicarii acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Ai nevoie de consultanță de specialitate pentru pentru valorificarea capitalului tău intelectual?