Search

Medierea – o alternativă viabilă de soluționare a conflictelor

Din fericire, există situatii când, în cazul unui litigiu, drumurile nu duc intotdeauna la tribunal. Este deja realitate faptul că majoritatea litigiilor de natură civilă și o parte semnificativă de litigii penale se pot rezolva prin mediere.

Ce este de fapt medierea?

Este singura soluție win-win de rezolvare a conflictelor. Prin dialog eficient si negociere,  partile comunică și decid exact ceea ce este mai convenabil pentru ele.

În procesul de mediere TU esti cel care decizi.  În instanță decide judecătorul, iar acest lucru atrage nemulțumiri cel puțin de o parte, dacă nu de ambele părți.  Judecatorul rezolvă efectul, dar cauza care a generat conflictul rămâne și oricând acesta poate recidiva.

Forța juridică a medierii

Procedura medierii este aplicată la nivelul întregii Uniuni Europene și este reglementată prin Directiva Parlamentului European 2008/52/CE, din 21 mai 2008. În România, procedura medierii este reglementată prin Legea 192/2006.

La ședința de mediere, nimeni nu îți poate impune nimic!  Mediatorul nu poate decide în locul tau nu poate impune o soluție, insa el este cel care facilitează comunicarea dintre părți.

În cazul în care părțile ajung la o înțelegere, mediatorul redactează un acord de mediere care conține exact ceea ce au decis părțile. Conținutul acordului de mediere este decis de părți, nu de mediator! Acordul este semnat de părți; de asemenea, este semnat și ștampilat de mediator, în calitate de redactor al acestuia. Acordul de mediere are forța unui înscris sub semnătură privată.

La dorința părților, acordul de mediere poate fi legalizat printr-un act notarial. În cazul unui proces în instanță, acordul de mediere va fi consfințit printr-o hotărâre judecătorească, fără nicio altă formalitate și fără să mai fie necesară citarea părților.

Avantajele medierii:

  • Confidențialitate (ședința nu este publică);
  • Timp redus de soluționare;
  • Costuri mult mai mici (fără taxe de timbru, onorarii);
  • Soluționare eficientă și asumată;
  • Motivație si responsabilitate de ambele părți;
  • Rezolvarea cauzei și nu efectului.

Mediatorii noștri autorizați îți stau la dispoziție