14 ian.

By: admin

Începutul de an, mai precis data de 10 ianuarie 2019, marchează intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, menită a transpune în dreptul intern a prevederile Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Noua directivă aduce o serie de modificări, în privința semnelor care pot constitui o marcă, a motivelor de refuz sau de anulare a înregistrării unei mărci, a criteriilor si situațiilor avute în vedere la soluționarea conflictelor de drept, dar și o serie de ajustări la nivelul termenelor prevăzute de Legea nr. 84/1998.  Acestea se referă atât la solicitanții mărcilor în relația cu OSIM, cât și invers.

Ca observație generală, multe dintre termene au fost reduse, cu scopul de a asigura desfășurarea cu celeritate a procedurii de înregistrare a mărcii, în principal, dar și a celorlalte proceduri adiacente. În unele cazuri, au fost stabilite expres termene, pentru a evita interpretări diverse, care ar conduce la o rezoluție tardivă în unele dosare.

Redăm, comparativ, termenele pentru principalele proceduri afectate de modificări:

ProcedurăTermen aplicabil înainte de

10 ianuarie 2019

Termen aplicabil de la

10 ianuarie 2019

Comunicarea dovezii plăţii taxei de înregistrare şi examinare a cererii de către solicitantul cererii3 luni de la depunerea cererii2 luni de la depunerea cererii
Examinarea, de către OSIM, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)1 lună de la data primirii cererii7 zile lucrătoare de la data primirii cererii
Depunerea completărilor, în cazul lipsurilor îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)3 luni de la primirea notificării1 lună de la primirea notificării
Divizarea cererii iniţiale- depunerea documentelor solitate de OSIM și plata taxelor legale3 luni de la data solicitării divizării1 lună de la data solicitării divizării
Depunerea taxei de înregistrare şi examinare a cererii, dacă acesta nu a fost achitată în termen de 2 luni de la depunere, din motive temeinice2 luni de la primirea notificării1 lună de la primirea notificării
Transmiterea răspunsului solicitantului la avizul de refuz provizoriu comunicat de OSIM3 luni de la notificarea de către OSIM, cu posibilitatea prelungirii cu o nouă perioadă de 3 luni la cererea solicitantului și cu plata taxei legale

 

1 lună de la notificarea de către OSIM și poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 1 lună, la cererea solicitantului și cu plata unei taxei legale

 

Transmiterea răspunsului în cazul neîntrunirii condițiilor pentru reînnoirea mărcii3 luni de la primirea notificării1 lună de la primirea notificării
Comunicarea deciziei Comisiei de Examinarea OpozițiiTermen neprevăzut în lege 30 zile de la pronunțarea deciziei

Art. 263  (2) Comisia emite o decizie motivată privind soluționarea opoziției, care se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunțare şi care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.”

 

Depunerea regulamentului de folosire a mărcii colective, dacă acest document nu a fost anexat cererii inițiale

 

1 lună de la data notificării de către OSIM3 luni de la data notificării de către OSIM

Pe lângă elementele introduse, în sarcina OSIM este instituită o nouă atribuție vizând anunțarea titularului mărcii despre posibilitatea reînnoirii cererii ”(7) OSIM informează titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin șase luni înainte de data acestei expirări. Oficiul nu este răspunzător în cazul în care nu reușește să comunice această informație.”

Informarea prevăzută de lege se realizează printr-o notificare transmisă de către OSIM cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea valabilității, către titularul mărcii, prin care i se aduce la cunoștință posibilitatea achitării taxelor de reînnoire a mărcii. Aceasta nu constituie nicio obligație în sarcina titularului, dar în lipsa plății taxelor legale, marca nu va mai beneficia de protecție și reintră în domeniul public. Astfel, este esential ca adresa de corespondență curentă și corectă să fie comunicată la OSIM. În caz contrar, instituția nu este răspunzătoare pentru imposibilitatea de a comunica cele sus menționate în lipsa unei adrese de corespondență valide.

Este cunoscut faptul că mediul de afaceri se confruntă cu numeroase proceduri și cu presiunea termenelor limită. Modificarea termenelor din procedura de obținere a protecției de marcă și implicit riscul nerespectarii acestora pot avea drept consecință respingerea cererii de înregistrare, pierderea costurilor investite și necesitatea inițierii unei noi proceduri de înregistrare. Drept urmare, recomandăm apelarea la consilierul de proprietate intelectuală pentru depunerea și administrarea optimă a dosarului de marcă, începand cu cercetarea documentară prealabilă, gestionarea termenelor aferente, până la obținerea cu succes a certificatului binemeritat.

Jurist Raluca Onciu –  Asistent in Proprietate Industrială @Devimark

Lasă un răspuns